پدافند مردمی لرستان

پدافند مردم محور و مصون سازی عملیات پدافند شیمیایی با هدف مصونیت‌بخشی، اَمن‌سازی، کاهش آسیب‌پذیری و مخاطرات زیرساختها، مراکز و صنایع شیمیایی کشور، مقابله و پاسخ به پیامد تهدیدات، حوادث و مخاطرات شیمیایی، حفاظت از مردم، سرمایه‌های انسانی و محیط زیست در برابر تهدیدات شیمیایی و  ارتقاء آمادگی اجرا می شود.

پایان پیام./

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.