فیلم عزاداری سنتی مردم شهرستان سلسله در صبح شهادت سردار سلیمانی

0

روز شهادت سردار دلها مردم شهرستان سلسله در حرکتی خودجوش، این گونه یاد و نام سردار دلها را گرامی داشتند

به گزارش امید لرستان، شهادت سردار دلها آتشی به جان شیفتگان مکتب سرخ شهادت انداخت و مردم لرستان، از نخستین استان هایی بودند که خودجوش پارچه های سیاه فاطمیه را، زودتر نصب  و مواکب عزاداری و پذیرایی برپا کردند

روز شهادت سردار دلها مردم شهرستان سلسله در حرکتی خودجوش، این گونه یاد و نام سردار دلها را گرامی داشتند

 

 

پایان پیام./

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.