مرور رده

سلسله

شهرستان سلسله یکی از شهرستان‌های استان لرستان است. مرکز این شهرستان، شهر الشتر می‌باشد.