مرور رده

رومشکان

شهرستان رومِشکان، یکی از شهرستان‌های استان لرستان است. مرکز این شهرستان، شهر چقابل است.