رسانه‌ای برای مردم لرستان
مرور رده

کوهدشت

کوهدَشت یکی از شهرستان‌های استان لرستان است که در غرب این استان قرار گرفته و آب و هوای معتدل کوهستانی دارد.