مرور رده

الیگودرز

شهرستان الیگودرز یکی از شهرستان‌های استان لرستان به مرکزیت شهر الیگودرز است. و ششمین شهرستان پرجمعیت در لرستان است.