رسانه امید لرستان با همکاری کارگروه یاوران اصلح اقدام به تهیه فیلم و تیزر گفت و گو با تعدادی از کاندیداهای شورای شهر خرم آباد گرفته است

به گزارش امید لرستان، ملک سیاهپوش کاندیدای شورای شهر خرم آباد، متولد ۱۳۵۳ شهرستان سلسله است دارای سوابقی اداری همچون کارشناس مسئول ارزیابی کارکنان اموزش و پرورش و کارشناس بازرسی آموزش و پرورش است

سیاهپوش تک هسته ای بودن شهر خرم آباد را یکی از مهمترین مشکلات شهری مرکز استان می داند و به دنبال این است که در صورت انتخاب توسط مردم، به دنبال طراحی و اجرای چند هسته شهری تجاری برای شهر باشد

فیلم کامل گفت و گو با ملک سیاهپوش کاندیدای شورای شهر خرم آباد