به گزارش امید لرستان،حمید رضا صفریان کاندیدای شورای شهر،متولد ۱۳۵۱ در شهر خرم آباد است کارشناس ارشد مدیریت دولتی دارای ۲۷ سال سابقه خدمت در اداره تامین اجتماعی است صفریان انتخاب یک شهر دار متعهد، متخصص و مومن را اولیت نخست خود در شورای شهر خرم آباد می داند.جلوگیری از چپاول و حیف و میل […]

به گزارش امید لرستان،حمید رضا صفریان کاندیدای شورای شهر،متولد ۱۳۵۱ در شهر خرم آباد است کارشناس ارشد مدیریت دولتی دارای ۲۷ سال سابقه خدمت در اداره تامین اجتماعی است

صفریان انتخاب یک شهر دار متعهد، متخصص و مومن را اولیت نخست خود در شورای شهر خرم آباد می داند.جلوگیری از چپاول و حیف و میل بیت المال و جلوگیری از کارهای بیهوده و تکراری و همچنین جذب منابع مالی برای شهرداری از دیگر اولیت های این کاندیدای شورای شهر خرم آباد است.