تجهیز بیمارستان های لرستان به پیشرفته ترین دستگاه ام آر ای
تجهیز بیمارستان های لرستان به پیشرفته ترین دستگاه ام آر ای
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان: جدیدترین و پیشرفته‌ترین محموله‌های دستگاه MRI کشور به لرستان رسید

به گزارش امید لرستان، محمد رضا نیکبخت اظهار داشت: مراکز بیمارستانی لرستان به دستگاه‌های تصویر‌برداری تشدید مغناطیسی (MRI)، تجهیز شدند.

وی خاطر نشان کرد: قیمت ریالی هر دستگاه MRI _ ۱/۵تسلا پرداختی دانشگاه به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با ارز دولتی دستگاه نورآباد ۳ میلیارد و قیمت آزاد ۳۴ میلیارد تومان و دستگاه پلدختر ۲/۵ میلیارد تومان قیمت آزاد ۲۷ میلیارد تومان است.