حرکت ارزشمند فرهنگی گروهی از دختران و بانوان خرم آبادی/رنگ آمیزی جملات حک شده روی مزار مطهر گلزار شهدای شهر
حرکت ارزشمند فرهنگی گروهی از دختران و بانوان خرم آبادی/رنگ آمیزی جملات حک شده روی مزار مطهر گلزار شهدای شهر
این روزها گروهی متشکل از چند بانوی خرم آبادی، خطوط حک شده روی مزار مطهر شهدا را رنگ امیزی می کنند

به گزارش امید لرستان، گروهی از دختران دهه هفتادی و هشتادی خرم آباد بصورت خودجوش و با هزینه شخصی خودشان اقدام به رنگ آمیزی مزار شهدای گلزار خرم آباد کردند.

برنامه فرهنگی این گروه مورد استقبال خانواده های معظم شهدا قرار گرفته است و قرار است به صورت مستمر این حرکت فرهنگی تداوم یابد

IMG 20210903 WA0004 | حرکت ارزشمند فرهنگی گروهی از دختران و بانوان خرم آبادی/رنگ آمیزی جملات حک شده روی مزار مطهر گلزار شهدای شهر | امید لرستان IMG 20210903 WA0005 | حرکت ارزشمند فرهنگی گروهی از دختران و بانوان خرم آبادی/رنگ آمیزی جملات حک شده روی مزار مطهر گلزار شهدای شهر | امید لرستان IMG 20210903 WA0003 | حرکت ارزشمند فرهنگی گروهی از دختران و بانوان خرم آبادی/رنگ آمیزی جملات حک شده روی مزار مطهر گلزار شهدای شهر | امید لرستان IMG 20210903 WA0001 | حرکت ارزشمند فرهنگی گروهی از دختران و بانوان خرم آبادی/رنگ آمیزی جملات حک شده روی مزار مطهر گلزار شهدای شهر | امید لرستان IMG 20210903 WA0006 1 | حرکت ارزشمند فرهنگی گروهی از دختران و بانوان خرم آبادی/رنگ آمیزی جملات حک شده روی مزار مطهر گلزار شهدای شهر | امید لرستان IMG 20210903 WA0002 | حرکت ارزشمند فرهنگی گروهی از دختران و بانوان خرم آبادی/رنگ آمیزی جملات حک شده روی مزار مطهر گلزار شهدای شهر | امید لرستان