گذرگاه یا زاغه مهمات/ سیمای زمخت تونل های آزاد راه خرم آباد-اراک/مسئولین محترم لطفا طولانی ترین تونل جاده ای کشوری را زیباسازی کنید
گذرگاه یا زاغه مهمات/ سیمای زمخت تونل های آزاد راه خرم آباد-اراک/مسئولین محترم لطفا طولانی ترین تونل جاده ای کشوری را زیباسازی کنید
افتتاح قطعه نخست آزاد راه خرم آباد اراک بیش از آنکه بر اساس شاخص های تکمیل پروژه باشد فقط جنبه نمادین داشت و هر روز عیبی از عیوب این افتتاح سمبلیک عیان می شود.

به گزارش امید لرستان، طراحی و ساخت هر مسیر ترانزینی طبق اصول برنامه ریزی شهری، باید طبق ضوابط تعریف شده و استاندارد باشد.

یکی از نیازهای مهم مسیرهای ترانزیتی بحث لند اسکیپ و چشم انداز است که حتی سرفصلی جداگانه در مراکز علمی برای آن تعریف شده و رشته ای به نام معماری منظر در مقطع دکترا و ارشد برای آن در نظر گرفته شده است.

در معماری منظر و مرایا، در کنار احداث زیرساخت های شهری به دنبال کیفی سازی محیط های شهری و غیره نیز می باشند و بر این اساس چندین فرد با تخصص و گرایش در شاخه های مختلف معماری همفکری و تبادل نظر می کنند تا طرح و پروژه ای کیفی طراحی شود

پیش بینی پارکینگ مناسب، جانمایی پمپ بنزین و نیز مکان یابی و احداث مجتمع های خدماتی بین راهی از جمله اقدامات رفاهی است که هر مسیر جاده ای مهم نیازمند آن می باشد و معمولا طراحان و بهره برداران به دنبال کیفی سازی این فضاها می باشند.

زیرگذرها یکی از اجزای مهم هر طرح جاده ای می باشند و سالهاست که معماران و طراحان در کنار مهندسین عمران به دنبال ارائه طراحی های متفاوت و زیبا برای این مکان ها هستند و آثار فاخری در کشور ایران هم در این زمینه طراحی و ساخته شده است که نمونه بارز آن تونل نیایش تهران است که علاوه بر رعایت موازین عمرانی و مکانیکی دارای چشم انداز و ظاهری بسیار مناسب است.

قطعه نخست آزاد راه خرم آباد-اراک حد فاصل خرم آباد_بروجرد در حالی زیر بار ترافیک رفت که دارای چندین تونل مهم و طولانی است. متاسفانه گیت ورودی این زیرگذرها در حد یک سازه زمخت باقی مانده و هیچ حرکت هنری و معمارانه و یا زیباسازی روی آن انجام نشده و هنگام عبور از آزاد راه انگار به جای تونل مهم ترانزیتی قرار است با ماشین از یک زاغه مهمات عبور کنیم.
بهتر است اداره راه و شهرسازی و بهره بردار هر چه زودتر نسبت به زیباسازی گیت های ورودی تونل ها اقدام کند چه بسا که اگر این کار به فوریت انجام نشود برای سالها ظاهر به همین منوال باقی بماند.

photo 2021 08 26 11 54 43 | گذرگاه یا زاغه مهمات/ سیمای زمخت تونل های آزاد راه خرم آباد-اراک/مسئولین محترم لطفا طولانی ترین تونل جاده ای کشوری را زیباسازی کنید | امید لرستانphoto 2021 08 26 11 54 44 | گذرگاه یا زاغه مهمات/ سیمای زمخت تونل های آزاد راه خرم آباد-اراک/مسئولین محترم لطفا طولانی ترین تونل جاده ای کشوری را زیباسازی کنید | امید لرستان