آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان می گردیم/۱۳۰ روستای استان پربارش لرستان با تانکر آبرسانی می شوند
آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان می گردیم/۱۳۰ روستای استان پربارش لرستان با تانکر آبرسانی می شوند
این روزها، بعضی روستاهای استان پربارش لرستان، به وسیله تانکر تامین می شود

به گزارش امید لرستان، استان لرستان با معدل ۵۵۰ میلی متر بارندگی سالانه بعد از گیلان و مازندران سومین استان پربارش کشور است و از این حیث جایگاهی نزدیک به نورم متوسط جهانی دارد ضمن آنکه ۱۰ رودخانه بزرگ و متوسط سیمره،کشکان، سزار،کهمان،زال،رودبار،رودبختیاری،تیره،ماربره و دره دایی یا در استان ساری و جاری هستند و یا اینکه یکی از سرچشمه های اصلی آن لرستان است

رودخانه های سزار، زال،رودبار، رود بختیاری، تیره و ماربره با کمترین بهره برداری در استان، به سد دز ریخته می شوند و بقیه رودخانه های لرستان نیز سرنوشتی کم و بیش مشابه دارند.

همانطور که یکی از نمایندگان لرستانی مجلس تاکید کردند سالهاست که سایه سنگین ظلم مافیای آب بر پیکره معیشت و زندگی و کشاورزی و محیط زیست لرستان سنگینی می کند، اما موضوعی که در این بین کمتر به آن پرداخته شده بحث مدیریت منابع آب در استان است.

از مجموع ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی لرستان نزدیک به ۱۷۰ هزار هکتار آبی است که از این هکتار زمین آبی، تنها یک سوم مدل آبیاری آن مدرن است که همین امر سبب تلف شدن این ماده حیاتی در مقیاس کلان می شود.

در بخش مصرف خانگی روستایی، با وجود اقدامات شاخص مسئولان در دوره های مختلف مدیریتی، اما همچنان محرومیت ها وجود دارند و معدل بالای بارندگی سالیانه و بهره مندی روستاییان از چشمه ها و سراب ها طبیعی، متاسفانه سبب آن شده که مسئولین تمایلی برای تامین و سازماندهی منابع ثابت آب در استان نداشته باشند و نتیجه آن شده که چشمه های مورد استفاده حداقل ۱۲۰ روستای استان به علت خشکسالی کاملا خشک شده و  تانکر آب تنها ناجی روستاییان شده است.!