بی خیالی مسئولین در لرستان رکورد زد/ ۱۴ سال گذشت و ورزشگاه ۱۵ هزار نفری خرم آباد ساخته نشد
بی خیالی مسئولین در لرستان رکورد زد/ ۱۴ سال گذشت و ورزشگاه ۱۵ هزار نفری خرم آباد ساخته نشد
سال 86 کلنگ احداث دهکده المپیک در لرستان به زمین زده شد اما با گذشت بیش از 14 سال، 25 میلیارد دیگر نیاز است تا پروژه تکمیل شود.

به گزارش امید لرستان، دهکده المپیک ۲۵۲ هکتاری لرستان با ۶۰ زیر مجموعه در دولت روحانی به یک مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری  با ۲۶ عملکرد تبدیل شد که بخش اصلی مجموعه یعنی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بعد از گذشت ۱۴ سال ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مجموعه های دولتی استان، ناتوان از تامین اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی تکمیل طرح می باشند.

پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری در حالی پس از ۱۴ سال تکمیل نشده است که هلدینگ آرین سازه مالک خیبر از مسئولین بی خیال استان لرستان درخواست کرده است که طرح را به این مجموعه تحویل دهند تا به سرعت برای تکمیل ان اقدام کنند.

احداث دهکده المپیک می توانست نقطه عطفی در ورزش لرستان باشد اما دولت تدبیر با تقلیل و کوچک کردن پروژه و تاخیر بسیار در تکمیل و افتتاح مجموعه، فرصت تاریخی را از ورزشکاران لرستانی و علاقمندان این عرصه گرفت و یکبار دیگر اثبات کرد که دولت حسن روحانی دولت کارهای بزرگ نبوده و نیست.

 

photo 2021 07 25 11 14 43 2 | بی خیالی مسئولین در لرستان رکورد زد/ 14 سال گذشت و ورزشگاه 15 هزار نفری خرم آباد ساخته نشد | امید لرستان