سهم صفر درصدی لرستان از پنجشنبه های برکت اللهی روحانی!
سهم صفر درصدی لرستان از پنجشنبه های برکت اللهی روحانی!
حجت الاسلام شاهرخی: سهم مردم لرستان از افتتاحیه های پنجشنبه های دولت فقط آه است!

به گزارش امید لرستان، حسن روحانی بعد از همه گیر شدن بیماری کرونا ترجیح داد که برای حفظ جان نه تنها هیچ سفر استانی نداشته باشد بلکه به طور کلی خود را در محل ساختمان پاستور، با ده ها پروتکل مختلف ایزوله کند که خدایی نکرده جان مبارکشان به خطر نیفتد.

بعد از انتخاب مدیریت آکواریومی توسط جناب پرزیدنت، تمام جلسات ایشان با استان ها شامل افتتاح ها و رایزنی از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد. یکی از برنامه های که در این بین جناب رئیس جمهور سخت به آن علاقمند است برنامه افتتاح های روز پنجشنبه و ادای نغمه علی برکت الله بر لسان مبارک است

متاسفانه در ایام کرونا و پنجشنبه های برکت اللهی، سهم مردم لرستان از این افتتاح ها صفر و به قول امام جمعه شهر خرم آباد فقط آه بود!!!
هر چند در منظر دادگاه وجدان ها به اتفاق آرا دولت تدبیر محکوم شده است اما دیر و دور نیست که بانیان وضع اسفناک کشور و استان در صندلی محکومین دادگاه ها جلوس بفرمایند.

علی برکت الله..