کشف یک حلقه چاه شراب در خرم آباد!
کشف یک حلقه چاه شراب در خرم آباد!

به گزارش امید لرستان، ماموران پلیس خرم آباد با دریافت اطلاعاتی از وجود یک چاه شراب، راهی یکی از روستاهای حومه شهر شدند ماموران پلیس پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد.” مطالب مرتبط: سرمایه‌برداری و پایانِ پارسیلون سرمایه‌گذار لاستیک سازی خرم‌آباد توان […]

به گزارش امید لرستان، ماموران پلیس خرم آباد با دریافت اطلاعاتی از وجود یک چاه شراب، راهی یکی از روستاهای حومه شهر شدند

ماموران پلیس پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد.”