ویدئو / قرارداد ترکمنچای آذری جهرمی با تلگرام
ویدئو / قرارداد ترکمنچای آذری جهرمی با تلگرام
محمد طادی، کارشناس فناروی گفت: دو برادر روس اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی را در اختیار دارند و ما رو بهتر از خودمان می‌شناسند. قرارداد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از قرارداد ترکمانچای بدتر بود.