نام دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در فهرست دانشکده‌های معتبر دامپزشکی جهان قرار گرفت
نام دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در فهرست دانشکده‌های معتبر دامپزشکی جهان قرار گرفت
نام دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در فهرست دانشکده‌های معتبر دامپزشکی جهان که مورد تأیید انجمن دامپزشکی ایالات متحده بوده، قرار گرفته است.
انجمن دامپزشکی ایالات متحده، یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین انجمن‌های علمی دامپزشکی جهان است و قرار گرفتن نام دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در فهرست دانشکده‌های مورد تأیید این انجمن، نشان‌دهنده ارتقای بیش از پیش کیفیت تحصیل، آموزش، تحقیق و پژوهش در این دانشکده است.
قرار گرفتن نام دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در این فهرست، باعث افزایش امکان مبادلات و ارتباطات بین‌المللی از نوع علمی، تحقیقاتی و پژوهشی برای دانشجویان، پژوهشگران و دانش‌آموختگان این دانشکده در محیط بین‌الملل، تقویت شاخص‌های بین‌المللی دانشگاه و تقویت اقتدار علمی در عرصه‌های مختلف جهانی می‌شود.
  • منبع خبر : دانشجو