نگهداری مواد منفجره علت انفجار اخیر خرم آباد
نگهداری مواد منفجره علت انفجار اخیر خرم آباد
بر اساس گزارش های اولیه از دستگاههای مسئول، این انفجار به دلیل نگهداری مواد انفجاری در طبقه دوم این واحد مسکونی رخ داده است.

به گزارش امید لرستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به انفجار اخیر منزل مسکونی دو طبقه کوی آبشار اظهار داشت: براساس گزارش های اولیه از دستگاههای مسئول، این انفجار به دلیل نگهداری مواد انفجاری در طبقه دوم این واحد مسکونی رخ داده است.

محمود ثمینی افزود: مواد انفجاری که عمدتا جهت ماهیگیری استفاده می شود در طبقه دوم این واحد مسکونی نگهداری شده ولی اینکه چه اقدامی و به چه علتی این انفجار صورت گرفته هنوز مشخص نیست و متاسفانه فردی که این مواد انفجاری را در اختیار داشته است بر اثر انفجار فوت شد.

وی عنوان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده توسط دستگاههای امنیتی این انفجار هیچ گونه زمینه امنیتی نداشته و متاسفانه به دلیل سهل انگاری فردی بوده که مواد انفجاری که در ماهیگیری و موارد مشابه استفاده می شود را در خانه نگهداری کرده است.

ثمینی در پایان بیان کرد: ادامه روند پیگیری ها توسط دستگاههای مسئول و امنیتی هنوز ادامه دارد و در حال بررسی است.