الزام ثبت نام در سامانه سجام برای واریز سود سهام عدالت
الزام ثبت نام در سامانه سجام برای واریز سود سهام عدالت
انتخاب کنندگان روش غیر مستقیم در سامانه سجام ثبت نام کنند.
به گزارش امید لرستان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گفته:  کسانی که برای مدیریت سهام خود روش غیر مستقیم را انتخاب کردند حتما باید در سامانه سجام ثبت کنند.
به گفته خانم شادابفر با ثبت نام در سامانه سجام انتخاب کنندگان روش غیر مستقیم بعد از احراز هویت هم می  توانند در انتخابات هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت شرکت کنند و هم سود سهام را دریافت کنند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان افزود:  کسانی که که روش مستقیم را انتخاب کنند نیاز نیست کار خاصی انجام دهند مگر اینکه قصد فروش سهام را داشته باشند.
۸۴۳  هزار سهامدار عدالت در لرستان روش  مستقیم را انتخاب کردند.
۷۱۷ هزار نفر هم روش غیر مستقیم را انتخاب کردند.
انتخاب کنندگان روش مستقیم  در حال حاضر می توانند ۶۰ درصد و تا ۲۲ بهمن  صد در صد سهام  را بفروشند.