تجلیل معاون اول قوه قضاییه از اقدامات مدیریتی دادگستری استان لرستان و برخورد با جرائم خشن
تجلیل معاون اول قوه قضاییه از اقدامات مدیریتی دادگستری استان لرستان و برخورد با جرائم خشن
معاون اول قوه قضاییه از تلاش های مدیریتی دادگستری کل استان لرستان در اجرای موفق برنامه های قوه قضاییه به ویژه کشف، تعقیب، رسیدگی و اجرای احکام مربوط به مرتکبین جرائم خشن تقدیر نمود.

به گزارش امید لرستان، در بخشی از متن تقدیر نامه خطاب به رئیس کل دادگستری استان لرستان آمده است: “بدین وسیله از خدمات خالصانه و تلاش های جنابعالی و مجموعه همکارانتان در مدیریت امور دادگستری بویژه برنامه ریزی و اهتمام به منظور کشف جرائم خشن، تعقیب، رسیدگی و اجرای احکام آنها بصورت فوق العاده تقدیر به عمل می آید.”
گفتنی است دادگستری کل استان با تمرکز بر موضوع جرایم خشن و نظارت بر مراحل مختلف پرونده ها از بدو تشکیل تا اجرای حکم، برگزاری جلسات ستاد مبارزه با جرائم خاص، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به این قبیل پرونده ها، تهیه شناسنامه برای اراذل و اوباش و سطح بندی آنها، رصد و پایش مستمر اخبار و اطلاعات و حوادث مهم استان، افزایش و تقویت گشت های ویژه با کمک نیروی انتظامی و بسیاری دیگر از اقدامات بهنگام نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی فوری و اجرای احکام اهتمام جدی داشته و با آن دسته از مجرمینی که با رفتار خود موجب سلب امنیت و آسایش مردم را فراهم نموده اند، برخورد قاطع و بدون اغماضی داشته است.