واگذاری و انتقال امتیاز مسکن طرح اقدام ملی، غیر قانونی است
واگذاری و انتقال امتیاز مسکن طرح اقدام ملی، غیر قانونی است
هر گونه واگذاری و انتقال امتیاز مسکن طرح اقدام ملی فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش امید لرستان، رضا خالقی اظهار کرد: با توجه به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در استان، اختصاص واحد به متقاضیان ثبت ‌نامی در طرح اقدام ملی مسکن نهائی نبوده و حق مالکیت برای فرد متقاضی تا زمان تسویه حساب کامل و فروش اقساطی تسهیلات ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: هر گونه واگذاری و انتقال این امتیاز به غیر به هر شکل در طرح مذبور فاقد وجاهت قانونی بوده و ممنوع است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان عنوان کرد: در صورت مشاهده اداره کل راه و ‌شهرسازی استان نسبت به حذف واحد اختصاص یافته به متقاضی مربوطه اقدام خواهد کرد.

  • منبع خبر : فارس