آزمایشگاه خط مقدم تشخیص ویروس کرونا
آزمایشگاه خط مقدم تشخیص ویروس کرونا
گله‌مندی پرسنل آزمایشگاهی از پایین بودن ضریب حقوقی این بخش به نسبت سایر کادر درمانی درگیر با ویروس کرونا.

به گزارش امید لرستان، پرسنل آزمایشگاهی از جمله افرادی هستند که میتوان آنها را خط مقدم تشخیص و مواجهه با ویروس کرونا دانست و بصورت مستقیم با ویروس کرونا و افراد بیمار ارتباط دارند. با وجود اینکه این کادر خدوم جان خود را در طبق اخلاص گذاشته اند، متاسفانه ضریب حقوقی این قشر به نسبت دیگر کادر درمانی که مستقیما با کرونا درگیر هستند کمتر است و باعث شد اظهار نارضایتی و گله‌مندی خود را طی نامه‌ای ابراز کنند.