برخورد زنجیره ای پنج دستگاه خودروی سنگین و سبک در دهانه تونل واقع در کیلومتر ۵۰ محور خرم آباد – پل زال دو تن کشته و دو نفر مجروح به جا گذاشت. بارش سنگین برف و شدت برخورد خودروها موجب انسداد چند ساعته آزادراه شد و امدادرسانی را با اختلال مواجه کرد. مطلب مرتبطی یافت […]

برخورد زنجیره ای پنج دستگاه خودروی سنگین و سبک در دهانه تونل واقع در کیلومتر ۵۰ محور خرم آباد – پل زال دو تن کشته و دو نفر مجروح به جا گذاشت.

بارش سنگین برف و شدت برخورد خودروها موجب انسداد چند ساعته آزادراه شد و امدادرسانی را با اختلال مواجه کرد.