امیر امیدنژاد فعال فضای مجازی در حساب توییتری خوب نوشت: مادر شهید یاراحمدی-مدافع حرم-سر مزار پسرش پتو انداخته است. دیروز خرم آباد -۱۳ بود. ما بیش از پیش شرمنده تریم مطلب مرتبطی یافت نشد.

امیر امیدنژاد فعال فضای مجازی در حساب توییتری خوب نوشت:

مادر شهید یاراحمدی-مدافع حرم-سر مزار پسرش پتو انداخته است. دیروز خرم آباد -۱۳ بود. ما بیش از پیش شرمنده تریم
Screenshot from 2020 02 12 11 53 07 | پتو انداختن مادر بر روی مزار فرزند | امید لرستان