خدا رو شکر تو #آزمون اول از نمره ۲۰ ، عدد میلیون گرفتیم انشالله تو آزمون انتخابات هم نمره میلیونی میگیریم …. #فجر_سلیمانی #ایران_قوی مطلب مرتبطی یافت نشد.

خدا رو شکر تو #آزمون اول از نمره ۲۰ ، عدد میلیون گرفتیم انشالله تو آزمون انتخابات هم نمره میلیونی میگیریم ….

#فجر_سلیمانی
#ایران_قوی
Screenshot from 2020 02 12 12 20 23 | نمره ی میلیون از ۲۰ | امید لرستان