کارخانه «کاشی جم» بروجرد مجدد احیا شد
کارخانه «کاشی جم» بروجرد مجدد احیا شد
کارخانه «کاشی جم» بروجرد مجدد احیا و به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش امید لرستان، کارخانه کاشی جم در بروجرد یکی از چند کارخانه مشکل‌دار این شهرستان بود که در سال‌های اخیر به‌دلیل پاره‌ای از مشکلات چرخ تولید آن متوقف و بسیاری از نیروهای آن تعدیل شدند اما اکنون با رفع موانع تولید این کارخانه مجددا احیا شد.

به گفته مدیرعامل کارخانه کاشی جم بروجرد این کارخانه تا سال ۹۲ تولید خوبی داشته اما بعدها به‌خاطر مشکلات و نداشتن دستگاه‌های مدرن کارخانه دچار رکود شده و در نهایت سال ۹۴ به تعطیلی کشیده شد.

وی به تلاش برای پیگیری مجدد این کارخانه اشاره کرده و گفته برای احیای مجدد کارخانه کاشی جم چهار میلیارد تومان هزینه شده و حدود چهار میلیارد تومان دیگر جهت تجهیزات دستگاه‌های جدید نیاز است. در فاز نخست ۴۱ کارگر مشغول به‌کار شده‌اند و کارگران آن کم کم به ۸۰ کارگر افزایش پیدا می‌کند اما برنامه‌ریزی شده تا این تعداد به ۱۲۰ کارگر افزایش پیدا کند.