مهرداد ویسکرمی و احمد حقی از کاندیداهای حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی در صفحه های شخصی خود به پویش شفافیت اموال نامزدهای انتخابات لبیک گفته و لیست اموال خود را اعلام کردند.   مردم لرستان انتظار دارند سایر نامزدها نیز شفافیت خود را قبل از ورود به مجلس نشان داده و لیست اموال و […]

مهرداد ویسکرمی و احمد حقی از کاندیداهای حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی در صفحه های شخصی خود به پویش شفافیت اموال نامزدهای انتخابات لبیک گفته و لیست اموال خود را اعلام کردند.

 

مردم لرستان انتظار دارند سایر نامزدها نیز شفافیت خود را قبل از ورود به مجلس نشان داده و لیست اموال و دارایی هایشان را منتشر کنند.

 

photo ۲۰۲۰ ۰۲ ۰۵ ۱۵ ۴۲ ۴۲ | انتشار لیست اموال نامزدها | امید لرستان

 

photo ۲۰۲۰ ۰۲ ۰۵ ۱۵ ۴۲ ۴۳ | انتشار لیست اموال نامزدها | امید لرستان