مگر می شود فردی که با دلایل و مدارک مستدل رد صلاحیت شده با توصیه ای مورد عنایت قرار گیرد؟/ شورای نگهبان بدون هیچ ملاحظه ای و بدون توجه به توصیه ها و نامه های برخی افراد به وظیفه قانونی خود عمل کند
مگر می شود فردی که با دلایل و مدارک مستدل رد صلاحیت شده با توصیه ای مورد عنایت قرار گیرد؟/ شورای نگهبان بدون هیچ ملاحظه ای و بدون توجه به توصیه ها و نامه های برخی افراد به وظیفه قانونی خود عمل کند

به گزارش امید لرستان، در این روزها خبر های جنجالی بسیاری از تایید و رد صلاحیت های مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد اما شگفت آورترین خبر مربوط به اقدام یکی از کاندیدای رد صلاحیت شده است که در اقدامی عجیب نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که گویای حمایت نمایندگان استان لرستان […]

به گزارش امید لرستان، در این روزها خبر های جنجالی بسیاری از تایید و رد صلاحیت های مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد اما شگفت آورترین خبر مربوط به اقدام یکی از کاندیدای رد صلاحیت شده است که در اقدامی عجیب نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که گویای حمایت نمایندگان استان لرستان در مجلس خبرگان ( آقایان مبلغی و نیازی) است!

 

در متن این نامه جوری آمده است که فرد مورد نظر فردی مومن به انقلاب و اخلاقی است که گویا آقایان از مواضع ایشان خبر ندارند….!!!

گویا آقایان دلایل رد صلاحیت ایشان را نمی دانند!!! و از طرفی گویا آقایان از شرح وظایف خود اطلاع ندارند…!

مگر می شود فردی که با دلایل و مدارک مستدل رد صلاحیت شده با توصیه ای مورد عنایت قرار گیرد؟

به آقایان توصیه میکنیم به جای نوشتن نامه به شورای نگهبان و حمایت از فردی معلوم الحال، به وظایف خود برسند چرا که از هر کس در مورد مسئولیت خودش سوال می شود.

 

از طرفی از شورای نگهبان می خواهیم بدون هیچ ملاحظه ای و بدون توجه به توصیه ها و نامه های برخی افراد به وظیفه قانونی خود عمل کند و نگذارد با فشار ها و حجمه های افرادی دیگر عملکردش مورد نقد قرار گیرد چرا که شورای نگهبان به منزله فیلتری برای جلوگیری از ورود افرادی به جایگاه های حساس کشور و نظام است که گاها با مواضع و اقدامات خود نشان داده اند که هیچگونه صلاحیتی برای نشستن بر کرسی های تصیم گیری و مهم نظام و کشور را ندارند.

طاها میرزاوند _ فعال دانشجویی