آیا عده ای با استفاده از نام شورای هماهنگی اصوالگرایان به جای منفعت مردم و کشور به دنبال منفعت خود هستند؟
آیا عده ای با استفاده از نام شورای هماهنگی اصوالگرایان به جای منفعت مردم و کشور به دنبال منفعت خود هستند؟
چطور می شود در شهرستان کوهدشت شورای اصوالگرایی یک فرد را به عنوان فرد اصلح انتخاب کند و بزرگان همان جریان در شهرستان فرد دیگری را معرفی کنند!!!

به گزارش امید لرستان، انتخابات یکی از مهم ترین وقایعی هست که همواره در ایران و استان ما لرستان با چالش‌های فراوان روبرو است و جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به منظور پیش برد اهداف خود و پیروزی در انتخابات در ادوار مختلف با ارائه لیست های منتخبین خود سعی در پیروز شدن در یکی از ماراتون های حساس و اساسی کشور را دارند؛ اما آنچه مهم است و باید به آن پرداخته شود این است که لیست ها و اسامی که در هر دوره از سوی جریانات سیاسی ارائه می شود با چه معیاری انتخاب می شوند؟ چه طور شاهد این هستیم افراد از سوی جریانات سیاسی معرفی می‌شوند که گاهاً صلاحیت آنها مورد تایید قرار نمی گیرد!

 

لرستان هیچ گاه از جریانات سیاسی بدور نبوده است و مردم لرستان همواره نقش اساسی در برگزاری انتخابات ها را داشته اند، اما آنچه در این دوره باعث تعجب و شگفتی است رفتار جریانات سیاسی در انتخاب افراد جهت ارائه لیست منتخبین است؛ چطور می شود در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان فردی به عنوان منتخب و اصلح انتخاب شود که حتی از طرف هیات نظارت نیز مورد تایید قرار نگرفته است؟!

 

چطور می شود در شهرستان کوهدشت شورای اصوالگرایی یک فرد را به عنوان فرد اصلح انتخاب کند و بزرگان همان جریان در شهرستان فرد دیگری را معرفی کنند!!!
این همه تناقض برای چیست؟؟؟

 

آیا عده ای با استفاده از نام شورای هماهنگی اصوالگرایان که در اختیار دارند به جای منفعت مردم و کشور به دنبال منفعت خود هستند؟ این رفتار شورای هماهنگی اصولگرایان شائبه تفرقه بین اصولگرایان و پیروزی شخص خاصی را بدنبال دارد که امید است شورای اصولگرایی هرچه زودتر به این شائبه پایان دهد و به منظور تنویر افکار عمومی اقدام لازم را انجام دهد.

 

طاها شهاب پور _ فعال سیاسی