کاش پیام حاج قاسم را بشنویم
کاش پیام حاج قاسم را بشنویم

در مراسم بزرگداشت سردار در تهران محشری به پا شده بود که عده‌ای می‌گفتند در تاریخ بشریت بی نظیر بوده است. برای بدرقه و خون خواهی قاسم شهید ما، همه آمده بودند، از هر قشر و طبقه و سلیقه ای… همه اشک ریختند و حسرت خوردند… از این پس ما می‌مانیم و قصه‌های حاج قاسم… […]

در مراسم بزرگداشت سردار در تهران محشری به پا شده بود که عده‌ای می‌گفتند در تاریخ بشریت بی نظیر بوده است. برای بدرقه و خون خواهی قاسم شهید ما، همه آمده بودند، از هر قشر و طبقه و سلیقه ای… همه اشک ریختند و حسرت خوردند…

از این پس ما می‌مانیم و قصه‌های حاج قاسم… ما می‌مانیم و یک دنیا حسرت… و شاید شهادت این بزرگ مرد، تاریخ را تحت تاثیر خود قرار دهد…، اما در لابلای این گریه‌ها‌ای کاش معرفت پیدا کنیم به منش و تفکر مردی که داغی بزرگ بر دل میلیون‌ها انسان آزاده در جهان نهاد.

حاج قاسم قصه ما هیچگاه وارد بازی‌های بچه گانه سیاسی نشد و عمل کرد به آنچه مقتدایش می‌گفت… حاج قاسم شهید ما خوب دریافته بود که این چند دستگی‌ها و قطب سازی‌ها کار استکبار است و ریشه در تاریخ دارد … خوب می‌دانست که چپ و راست در راستای منافع کسانی تنظیم شده که هرگز دل در گرو ملت ندارند و تنها به منافع خود می‌اندیشند. بیزار بود از خط کشی‌ها و افتراق‌های خود ساخته‌ای که میان فرزندان این ملت به وجود آمده است. عمل می‌کرد به منویات مولا و مقتدایش و هرگز گامی پس و پیش و تندتر و کندتر از، ولی‌اش برنداشت.

خوب می‌دانست جناح بندی‌های سیاسی چه استعداد‌هایی را زیر چرخ خود له کرد و چه بی استعداد‌هایی بی لیاقتی را بر مسند‌های قدرت نشاند.

حاج قاسم قصه ما خوب حساب اختلاف سلیقه را از براندازان بد طینت جدا کرده بود و همین بود که همه دلسوزان ایران داغدار سرباز وطن شدند.

چه خوب گفت: دختر سردار بزرگ که هر کجا در دنیا خونی به ناحق ریخته می‌شد حاج قاسم به خون خواهی به پا می‌خواست و نه تنها به حرف بلکه عمل می‌کرد و اینک نوبت ماست تا خون خواه خون به ناحق ریخته شده قاسم عزیزمان باشیم.

چه شاد بودیم آن لحظه که خبر پایان داعش را از زبان مالک اشتر علی شنیدیم و چه سخت گذشت آن لحظه که اشک‌های علی را بر قامت اربا اربای قاسم شهیدش دیدیم و دلتنگ شدیم.

بشنویم پیام حاج قاسم را … حساب اختلاف سلیقه را از براندازان جدا کنیم و در این موقعیت حساس دست به دست هم دهیم و نه تنها خون خواه حاج قاسم و یارانش، که مطالبه گر ظلم‌هایی باشیم که استکبار سالیان سال است بر ما روا داشته است …

هر زمان خدای بزرگ قربانی بزرگ می‌گیرد، به دنبال آن اتفاقات بزرگی رقم می‌خورد و از خدا بخواهیم این اتفاق بزرگ وحدت مردم ما و نابودی استکبار جهانی باشد.

گام به گام و نفس به نفس هم پیمان با شهدا گوش و دل به فرمان پیر و مقتدایمان می‌سپاریم و به سوی ظهور حرکت می‌کنیم.

حاج قاسم اینک ما می‌مانیم و غم فراقت، ما می‌مانیم و یادگاری هایت، ما می‌مانیم و آرزوهایت… پس کمک کن تا پیامت را بشنویم… کمک کن تا شرمسار اشک‌های فرزندان شهیدان که با شهادت تو دوباره یتیم شدند، نشویم.

کمک کن تا شرمسار مادران و پدران شهید نشویم… کمک کن تا شرمنده اشک‌های سید علی نشویم… کمک کن تا شرمسار خودمان نشویم… کمک کن تا آدم شویم.

بهنام گودرزی-فعال دانشجویی استان لرستان
منبع: خبرگزاری دانشجو