حسین با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در توییتر خود واکنش نشان داد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

حسین با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در توییتر خود واکنش نشان داد.

photo 2020 01 04 12 20 13 4 | شهادت لباسی تک سایز | امید لرستان