سید سجاد مدنی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در توییتر خود واکنش نشان داد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

سید سجاد مدنی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در توییتر خود واکنش نشان داد.

photo 2020 01 04 12 20 13 6 | شهادت آرزوی سردار دلها | امید لرستان