بیمه رایگان برای سه دهک پایین جامعه

0

به گزارش امید لرستان شاهدخت فتحی بیرانوند و با اشاره به بحث ارزیابی آزمون وسع و تقسیم دهک بندی افراد برای دریافت دفترچه رایگان، اظهار داشت: به استناد آیین نامه و ابلاغیه دولت مبنی بر ارزیابی آزمون وسع یعنی بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی و بیمه روستاییان که اعتبار دفترچه آنها تمام شده و دفترچه رایگان دریافت کرده‌اند، در حال حاضر می توانند فقط یکبار از امتیاز دریافت دفترچه شش ماه رایگان برخوردار شوند.

وی افزود: بیمه شدگان روستائیان و همگانی بعد از آن شش ماه استفاده از دفترچه رایگان و بعد از اتمام اعتبار دفترچه بیمه شدگان باید به دفاتر پیشخوان مراجعه و در سامانه ارزیابی وسع ثبت نام کنند، همچنین در پایگاه رفاه ایرانیان اطلاعات افراد بررسی و دهک آنها مشخص خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان عنوان کرد: دهک های درآمدی از ضعیف به بالا شروع خواهد شد و بیمه شدگان روستایی و همگانی که جزء دهک های یک، دو و سه هستند مشمول دریافت دفترچه رایگان با اعتبار دو یا ساله خواهند شد وحق سرانه آنها توسط دولت پرداخت و از یارانه دولت برخوردار می شوند.

وی بیان کرد: دهک های چهار، پنج و شش، ۵۰ درصد مشمول یارانه دولتی و ۵۰ درصد دیگر را باید خودشان هزینه پرداخت کنند؛ بر اساس مصوبه هیئت دولت سرانه هر نفر در سال جاری مبلغ ۶۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان است که دهک های چهار، پنج و شش باید مبلغ ۳۴۴ هزار تومان با رعایت شرط خانوار پرداخت کنند یعنی در یک خانواده چهار نفره باید هر نفری ۳۴۴ هزار تومان پرداخت و دفترچه با اعتبار یکساله دریافت کند.

فتحی بیرانوند تصریح کرد: دهک هفت با تعهد نامه مبنی بر اینکه هیچگونه اعتراضی ندارد و می خواهد مشمول ۵۰ درصد یارانه دولتی شود، در این صورت می توانند همانند دهک های چهار، پنج و شش مشمول قانون ۵۰ درصد یارانه دولتی شوند.

وی گفت: دهک های هشت و ۹ و ۱۰ باید سرانه دولت را خودشان پرداخت کنند و با توجه به محدوده حوزه بیمه سلامت این افراد در پرداخت مشارکت این هدفمندی حق بیمه را خودشان پرداخت می کنند و از یارانه دولتی معاف نیستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان خاطرنشان کرد: کد دریافت هزینه‌های دهک‌های هشت، ۹ و۱۰ علاوه بر اینکه باعث ارتقای کیفیت از خدمات در حوزه سلامت می شود باعث خواهد شد که سایر اقشار کم درآمد با دریافت این هزینه ها از خدمات دولتی بهره مند شوند و تقسیم بندی دهک ها و پرداخت هزینه های کامل دهک های هشت،۹ و ۱۰ در راستای اجرای عدالت در سلامت است که همان پرداخت بر اساس توان ولی دسترسی بر اساس نیاز است.

 

 

سفیر افلاک

/.انتهای پیام

نظر شما چیه؟

تذكر: نظرات حاوی توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمی شوند