آب و هوای استان لرستان

آخرین نتایج آب و هوای استان لرستان به تفکیک شهرستان ها

آب و هوای خرم آباد

API key is incorrect

Please obtain API Key from https://developers.forecast.io/

آب و هوای بروجرد

بروجرد
31° C 26° C

آسمان صاف

26° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای نورآباد

نورآباد
28° C 24° C

آسمان صاف

24° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای دورود

دورود
32° C 27° C

آسمان صاف

27° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای کوهدشت

کوهدشت
33° C 28° C

آسمان صاف

28° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای الیگودرز

الیگودرز
29° C 24° C

آسمان صاف

24° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای الشتر

الشتر
30° C 22° C

آسمان صاف

22° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای ازنا

ازنا
29° C 25° C

آسمان صاف

25° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای پلدختر

پلدختر
37° C 32° C

آسمان صاف

32° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای چگنی

چگنی
33° C 26° C

آسمان صاف

26° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای رومشکان

رومشکان
33° C 29° C

آسمان صاف

29° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

تمامی نتایج پیش بینی آب و هوا در این صفحه توسط وبسایت openweathermap.orgجمع آوری شده و امید لرستان هیچ مسئولیتی در مورد محتوا و نتایج آب هوایی منتشر شده در این صفحه ندارد.