تحرکات مشکوک در روزهای پایانی دولت/ خروج اسناد خاص و بازنشستگی در وقت اضافه!
تحرکات مشکوک در روزهای پایانی دولت/ خروج اسناد خاص و بازنشستگی در وقت اضافه!
با نزدیک شدن به پایان دولت حسن روحانی و فرا رسیدن زمان خداحافظی کابینه دوازدهم، جابجایی‌ها و نقل و انتقالات مدیران دولتی سرعت و شتاب بیشتری به خود گرفته است.
به گزارش امید لرستان،طی روزهای اخیر مقامات متعددی با جابجایی محل ماموریت خود سعی دارند تا جایگاه خود را در دولت بعدی هرچند در سطوح میانی و پستوهای مدیریتی حفظ کنند اما در دولت روحانی اتفاق جدیدی در حال وقوع است.
خبرهای روزهای اخیر حاکی است که بخشی از اسناد خاص درون نهاد ریاست جمهوری و برخی بخش‌های دیگر دولت، به طرز نامعلومی در حال نقل و انتقال به مکان‌هایی نامشخص است.
این اتفاق که بسیار بعید است بدون اطلاع مسئولین دولتی در حال انجام باشد، در حالی صورت می‌گیرد که مقامات مرتبط که طبعا پس از افشای چنین خطای بزرگی باید پاسخگو باشند، یک به یک در حال بازنشستگی و جدا شدن از بدنه دولت در روزهای پایانی هستند.
برخی از این افراد که سابقه طولانی در همراهی با بخش امنیتی دولت دارند، سابقه دستگیری بستگان درجه یک خود در خصوص مفاسد اقتصادی را نیز در کارنامه دارند!
به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتری روزهای پایانی دولت و خداحافظی‌های مشکوک یاران قدیمی دولت را زیر نظر داشته باشند تا ماجرای پاک شدن رد برخی مفاسد امنیتی و اقتصادی که تجربیات قبلی آن وجود دارد، مجددا تکرار نشود.