نتایج انتخابات شوراهای شهر در لرستان
نتایج انتخابات شوراهای شهر در لرستان

به گزارش امید لرستان ، ۲۸ خردادماه، روز حماسه آفرینی ایرانیان، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار شد. با پایان شمارش آرا شوراهای شهر و روستا اسامی منتخبین مردم در ششمین شورای شهر در مراکز شهرستان‌های استان لرستان مطابق جدول زیر اعلام شد؛   مطالب […]

به گزارش امید لرستان ، ۲۸ خردادماه، روز حماسه آفرینی ایرانیان، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار شد.

با پایان شمارش آرا شوراهای شهر و روستا اسامی منتخبین مردم در ششمین شورای شهر در مراکز شهرستان‌های استان لرستان مطابق جدول زیر اعلام شد؛

01 11 | نتایج انتخابات شوراهای شهر در لرستان | امید لرستان