ویدئو/ اگر شما رئیس جمهور بودید
ویدئو/ اگر شما رئیس جمهور بودید

پاسخ مردم به یک سوال مهم؛ اگر شما رئیس جمهور بودید! گزارش: سید محمد سید قیم تصویر و تدوین: سید مهدی پناهی مطلب مرتبطی یافت نشد.

پاسخ مردم به یک سوال مهم؛ اگر شما رئیس جمهور بودید!

گزارش: سید محمد سید قیم

تصویر و تدوین: سید مهدی پناهی