۱۰ هزار نیرو در شبکه نظارت بر انتخابات لرستان سازماندهی شد
۱۰ هزار نیرو در شبکه نظارت بر انتخابات لرستان سازماندهی شد
مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان گفت: در مجموع ۱۰ هزار نیروی فعال در شبکه نظارت بر انتخابات در استان سازماندهی شده‌اند.

تیمور سپهوند شامگاه چهارشنبه در سخنانی با اشاره به اینکه ناظران انتخابات ۱۴۰۰ در لرستان از نظر نرم افزاری در سامانه شبکه نظارت شورای نگهبان سازماندهی شده‌اند؛ اظهار داشت: از نظر فیزیکی هم اسامی و افراد را در استان سازماندهی کرده‌ایم.

وی یادآور شد: در مجموع ۱۰ هزار نیروی فعال در شبکه نظارت استان سازماندهی شده‌اند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان تاکید کرد: آمادگی ۱۰۰ درصدی برای برگزاری انتخابات را داریم.

منبع:مهر