بازی با ریال و تومان به شیوه سازمان صمت لرستان
بازی با ریال و تومان به شیوه سازمان صمت لرستان
کارخانه لاستیک سازی الیگودرز بعد از گذشت 2 سال از کلنگ زنی تنها 11 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مسئولین استان مشغول روایت ریال و تومانی این طرح هستند

به گزارش امید لرستان، بهزاد منصوری رئیس سازمان صمت لرستان گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال برای لاستیک‌سازی الیگودرز هزینه شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه در شهرستان الیگودرز ۲۵۰ میلیارد تومان منابع موردنیاز است!!!

آقای رئیس زمانی که نوبت ارائه گزارش کار است بودجه اختصاص داده شده را به جای عدد ۱۰ میلیارد تومان، ضریب می دهید و ۱۰۰ میلیارد ریال ذکر می کنید چرا که ارزش رسانه ای و سنگینی عدد ۱۰۰ میلیارد با ۱۰ میلیارد، بر کسی پوشیده نیست اما زمانی که از بودجه مورد نیاز برای تکمیل طرح صحبت به میان می آید به جای عدد ۲۵۰۰ میلیارد ریال از عدد ۲۵۰ میلیارد تومان صحبت به میان می آورید.!

در میان این هیاهوی ریال و تومان پروژه لاستیک سازی الیگودرز بعد از گذشت ۲ سال فقط ۱۱ درصد پیشرفت فیزیک!

انتهای پیام/