منتخب تصاویر امروز جهان- ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
منتخب تصاویر امروز جهان- ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش امید لرستان، تصاویر منتخب جهان را در تاریخ ۱۰ خرداد در گزارش زیر ببینید جماران مطالب مرتبط: سرنوشت مبهم برج‌های دوقلو جزئیات اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی عبور و مرور در لرستان سهم آب لرستان متناسب با برنامه‌های توسعه نیست فوت ۴۱۸ نفر پارسال بر اثر حوادث رانندگی در لرستان