عکس/ برگزاری رویداد توانمدسازی نخبگان رسانه و فضای مجازی مردم میدان
عکس/ برگزاری رویداد توانمدسازی نخبگان رسانه و فضای مجازی مردم میدان
همایش توانمدسازی نخبگان رسانه و فضای مجازی "مردم میدان"عصر امروز 29 اردیبهشت ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار شد

1621447083مردم میدان۲ | عکس/ برگزاری رویداد توانمدسازی نخبگان رسانه و فضای مجازی مردم میدان | امید لرستان1621447083مردم میدان۳ | عکس/ برگزاری رویداد توانمدسازی نخبگان رسانه و فضای مجازی مردم میدان | امید لرستان1621447083مردم‌میدان۴ | عکس/ برگزاری رویداد توانمدسازی نخبگان رسانه و فضای مجازی مردم میدان | امید لرستان1621447083مردم میدان۱ | عکس/ برگزاری رویداد توانمدسازی نخبگان رسانه و فضای مجازی مردم میدان | امید لرستان