جدیدترین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور
جدیدترین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور
براساس آخرین رنگبندی اعلام شده از وزارت بهداشت، تعداد شهرستان‌های قرمز از ۱۹۸ شهر به ۱۰۲ شهرستان کاهش یافته اما تعداد شهرهای نارنجی و زرد افزایش یافته است.

به گزارش امید لرستان سامانه ماسک معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از خارج شدن ۱۲۴ شهرستان و واردشدن ۲۹ شهرستان دیگر در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.

طبق جدیدترین نقشه کرونایی کشور، تقریبا تمامی شهرهای لرستان در وضعیت قرمز قرار دارند