از قلم افتادن نام لرستان در برخی نقشه استان‌های آسیب‌دیده از بمباران
از قلم افتادن نام لرستان در برخی نقشه استان‌های آسیب‌دیده از بمباران
این بار در نقشه‌های منتشرشده دفاع مقدس در برخی مراجع، نام لرستان از لیست استان‌های آسیب‌دیده از بمباران در حمله‌های عراق از قلم افتاده است.
دردآور اینجاست که این بی‌دقتی به عمد یا به سهو در تدوین کتب مرجع دانشگاهی ازجمله کتاب (آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس) رخ داده که ذکر چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است:
اول: اینکه آیا کسانی به عمد نام لرستان را از برخی نقشه‌ها حذف کرده‌اند؟ یا اینکه اساتید و کارشناسانی که در کار تدوین کتب هستند نسب به اطلاعات مورد تألیف تا این حد بی‌اطلاع و بی‌دقت هستند؟!
WhatsApp Image 2021 04 28 at 201333 | از قلم افتادن نام لرستان در برخی نقشه استان‌های آسیب‌دیده از بمباران | امید لرستان
نکته دوم: اینکه در تمام سال‌های اخیر چرا تاکنون هیچ پژوهشگری اعم از لرستانی یا غیر لرستانی متوجه این موضوع نشده و یا اگر شده چرا برخورد، پیگیری یا اقدامی نکرده است!
به همین جهت نگارنده این سطور، به عنوان پژوهشگر، در این مقطع بر خود لازم می‌دانم ابتدا این نکته را به گوش هم استانی‌ها رسانیده و اینکه این ماجرا را پیگیری و اعتراضیه‌ای بر کتب تدوین و ارسال نماییم و خواستار اصلاح و تغییر آن‌ها شویم تا نسل آینده بجای اطلاعات صحیح دچار نا آگاهی و اطلاعات غلط نشوند.
و سوم: پیگیر شکایت قضایی برای این تحریف و کوتاهی از سوی نویسندگان، کارشناسان، ناشران و تمام اهالی دست‌اندرکار این موضوع باشیم که اینجا در هر صورت گناهکار و قصور از جانب ایشان قطعی است که اگر با اطلاع و آگاهی مرتکب چنین عملی شدند باید پاسخگو باشند و اگر بدون اطلاع و آگاهی چنین تحریف فاحشی رخ داده تقصیر ایشان دوچندان می‌شود و می‌بایست بابت این قصور و عدم آگاهی از مطالبی که نشر داده‌اند بازخواست شوند.
در پایان گله‌مندم از اساتیدی که این کتب را تدریس نموده و هرگز پیگیر ماجرا نبودند و عجبا که چنین نکته‌ای از چشم ریزبین اساتید پنهان شود!…
WhatsApp Image 2021 04 29 at 143739 | از قلم افتادن نام لرستان در برخی نقشه استان‌های آسیب‌دیده از بمباران | امید لرستان