هه یِنا
هه یِنا
دخترلرستانی رکورد وزنه‌برداری جهان را زد.

سیده الهام حسینی با مهار وزنه ۱۲۲ کیلوگرم در حرکت دوضرب توانست رکورد وزنه‌برداری زنان را به نام خود ثبت کند و تنها ایرانی‌ است که سنگین‌ترین وزنه‌ را در بخش زنان بالای سر برده است.

سیده الهام از استان لرستان به تیم ملی وزنه‌برداری رسیده است و به جز اینکه با این مدال بین‌المللی، بقیه زنان این رشته را به روزهای خوب آینده امیدوار کرده است، ویژگی دیگری هم دارد؛ سیده الهام دانشجوی دکترای تربیت بدنی است. حضور او در تیم ملی با این مدرک تحصیلی می‌تواند تأیید کند که زنان وزنه‌بردار، راهشان را اشتباه انتخاب نکرده‌اند.