ورود تعداد ۱۰۵۲۰ دوز واکسن کرونا آسترازنکا به لرستان
ورود تعداد ۱۰۵۲۰ دوز واکسن کرونا آسترازنکا به لرستان

کوشکی  با بیان این خبر ،اظهارکرد: این تعداد از واکسن در دو دوز بوده و برای همین تعداد نفر تزریق می شود. اوافزود: کادر بهداشت و درمان و جانبازان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد گروه هدف تزریق این واکسن هستند. معاون بهداشت  دانشگاه  علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: واکسن آسترازنکا محصول کشور کره بوده و […]

کوشکی  با بیان این خبر ،اظهارکرد: این تعداد از واکسن در دو دوز بوده و برای همین تعداد نفر تزریق می شود.

اوافزود: کادر بهداشت و درمان و جانبازان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد گروه هدف تزریق این واکسن هستند.

معاون بهداشت  دانشگاه  علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: واکسن آسترازنکا محصول کشور کره بوده و در دو دوز به فاصله ی ۹۰ روز تزریق می شود.

کوشکی  بیان  کرد: افرادی که دوز اول واکسن را دریافت می کنند تا زمان تزریق دوز دوم می توانند به کرونا مبتلا شوند لذا باید تمامی دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.

او خاطر نشان کرد: با احتساب این محموله از واکسن تا کنون بیش از ۱۹۰۰۰ دوز واکسن کرونا وارد لرستان شده است.