عملیات مدرسه سازی در روستاهای لرستان آغاز شد
عملیات مدرسه سازی در روستاهای لرستان آغاز شد
۶ مدرسه در روستاهای شهرستان های بروجرد، نورآباد و الشتر ساخته می‌شود.
مهندس امیر غفوری نژاد مدیرکل نوسازی مدارس لرستان گفت:تفاهم نامه ساخت ۶ مدرسه در روستاهای شهرستان های بروجرد، نورآباد و الشتر با آموزش و پرورش شهرستانهای مربوطه منعقد شده است.
وی ادامه داد:این مدارس در روستای سرینجه دوآب شهرستان الشتر ، یک مدرسه ۶ کلاسه در روستای معصوم آباد شهر نورآباد با جمعیت ۱۸۰۰ نفر و دو مدرسه ۲ کلاسه در روستاهای شهرهای بروجرد و الشتر ساخته خواهد شد.
  مدیرکل نوسازی مدارس لرستان تصریح کرد: ۳ مدرسه یک کلاسه در روستاهای بروجرد و الشتر تا تابستان امسال ساخته می شود.