عکس نوشت| توبه یعنی برگشتن
عکس نوشت| توبه یعنی برگشتن
نباید از عمل غافل بود و به سخن کفتن و دل خوش داشتن خود بسنده کرد.بنابر این مغفرت یعنی پر کردن آن خلاهایی که زخم های روح انسانند ، با پر کردن آنها انسان به کمال می رسد .

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، تیم رسانه ای “باور تی وی” عکس نوشته هایی را با مضامین مرتبط با این ماه منتشر نمود.

161820748232446500 | عکس نوشت| توبه یعنی برگشتن | امید لرستان

*برشی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن*