۱۳ واحد صنفی در خرم‌آباد پلمب شد
۱۳ واحد صنفی در خرم‌آباد پلمب شد
در طرح تشدید نظارت بر بازار لرستان ۱۳ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد پلمب شد.

به گزارش امید لرستان ؛ فریبرز حسامی اظهار داشت: با توجه به شیوع کرونا بازار  تعطیل شده و طی چند روز اخیر نظارت ها و بازرسی هایی صورت می گیرد و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: در این مدت به ۳۰ واحد صنفی اخطار داده شد، ۱۸ پاساژ مجتمع تجاری تعطیل و ۱۳ واحدصنفی در خرم‌آباد نیز پلمب گردید.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت لرستان تصریح کرد: براساس ابلاغ مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا و با توجه به وضعیت قرمز خرم‌آباد، گروه های شغلی دو، سه و چهار از جمله مجتمع های خرید و تجاری و فعالیت دستفروشان این شهرستان نیز تعطیل است که اماکن ناجا، بسیج، تعزیرات حکومتی، بهداشت، سازمان صمت و اصناف با رعایت پروتکل های بهداشتی بر تعطیلی بازار نظارت خواهند کرد و با خاطیان برخورد می شود.
وی بیان کرد: اصناف و بازار برای اجرای این طرح، همکاری و همراهی خوبی دارند و با این اقدام از شیوع بیشتر کرونا در استان جلوگیری خواهد شد. شهروندان از تردد غیر ضروری در خیابان خودداری کنند تا از شیوع بیماری کاسته شود.