کاهش اعتبار آسفالت جاده‌های لرستان
کاهش اعتبار آسفالت جاده‌های لرستان
کاهش بودجه آسفالت محورهای روستایی نتیجه آمار اشتباه مسئولان است.
یحیی ابراهیمی گفت: به دلیل اعلام و ارائه آمار اشتباه سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون تلفیق، اعتبار آسفالت محور‌های روستایی در لرستان به جای ۳۶۰ میلیارد تومان ۱۳۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
وی  افزود: استان لرستان ۱۹۰۰ کیلومتر جاده شوسه وجود دارد در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزرات راه و شهرسازی در گزارش خود به کمیسیون تلفیق وجود ۷۰۰ کیلومتر راه شوسه را اعلام کرده بودند.
نماینده مردم شهرستان‌های سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت : بااین اشتباه آماری اعتبار آسفالت محور‌های مواصلاتی لرستان تقریبا به یک سوم کاهش یافته است