دانشگاه لرستان در آخرین رتبه‌بندی ISC در بازه رتبه‌ای ۴۰-۳۱ قرار گرفت
دانشگاه لرستان در آخرین رتبه‌بندی ISC در بازه رتبه‌ای ۴۰-۳۱ قرار گرفت

دانشگاه لرستان در آخرین رتبه بندی و ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دانشگاه‌های دولتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در بازه‌ی رتبه‌ای ۴۰-۳۱ قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی، عملکرد دانشگاه‌ها در شش حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بین‌المللی سازی، اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی، زیرساخت و […]

دانشگاه لرستان در آخرین رتبه بندی و ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دانشگاه‌های دولتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در بازه‌ی رتبه‌ای ۴۰-۳۱ قرار گرفته است.

در این رتبه‌بندی، عملکرد دانشگاه‌ها در شش حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بین‌المللی سازی، اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است.